Hydraulisk kalk

Vid tillverkning av hydraulisk kalk används sten som inte är så ren, utan innehåller andra ämnen som exempelvis lera. Det gör att slutprodukten kan härda även i fuktiga miljöer, ja till och med konstruktioner under vatten. Hydraulisk kalk är lite mer som cement.

En del av partiklarna i hydraulisk kalk har cementegenskaper. Dessa cementmineraler härdar tillsammans med de rena kalkpartiklarna och blir hårdare och mer hållfast än annan kalk.

Hydraulisk torrsläckt kalk

Den torrsläckta kalken får man när den brända kalkstenen släckts med en exakt mängd vatten. Torrsläckt kalk levereras i pulverform, paketerad i säckar. Produkten återfinns inom byggvaruhandeln.

För produktion av hydraulisk torrsläckt kalk väljer vi kalksten som inte är så ren, med inslag av andra ämnen som exempelvis aluminium-, kisel- och järnoxid. Hydraulisk kalk torrsläcks. Vid torrsläckning tillsätts endast den mängd vatten som krävs för att få igång den kemiska släckningsprocessen.

  • Pris: 67,50 kr/kg inkl. moms, vid order över 1.000 kg erhålls 1 kr rabatt/kg. Frakt tillkommer.

Hydraulisk Packsten

Packsten är en gammal, vedertagen benämning på stora stycken bränd kalk och kan användas för egen tillredning av kalkbruk. Som sådan marknadsförs den för tillverkning av stukakalk avsedd framförallt för underhåll och restaurering av äldre traditionellt uppförda byggnader. Stukasläckt kalk fås när packstenen släcks tillsammans med murarsand.

Egenskaper: Bränd kalk, kalciumoxid CaO.

Förvaring: Tillslutna kärl i torr miljö, produkten är extremt hygroskopisk och luftsläcker lätt under avgivande av värme.

Förpackning: I tätslutande fat om ca 120 kg.

  • Pris: 65 kr/kg inkl. moms, vid order över 1.000 kg erhålls 1 kr rabatt/kg. Frakt tillkommer.

Beställningsformulär

Behöver du mer än högsta angivna vikt kan du fylla i ytterligare beställningar efter att du skickat den första.

Rad med tecknade verktyg