Byggnadshyttan

Kalk & Bygg Gotland

Välkommen till Byggnadshyttan Kalk & Bygg AB Visby och Gotland! Vi är genuint intresserade av byggnadsvård och har lång erfarenhet av att renovera gamla hus och restaurera kulturhistoriska byggnader. Vi utför även nybyggnation och ombyggnader. Vi bränner kalk som vi använder i vår egen verksamhet, men också säljer separat.

Köp vår egen kalk

Vi tillverkar kalk enligt urgamla metoder. Stenen till Byggnadshyttans kalk bryts och bränns vid  Rings i Hejnum på Gotland. Kalken har en hög bindkraft och en speciell vithet.

Köp vår egen kalk

Vi tillverkar kalk enligt urgamla metoder. Stenen till Byggnadshyttans kalk bryts och bränns vid  Rings i Hejnum på Gotland. Kalken har en hög bindkraft och en speciell vithet.

Vi bränner vår egen kalk. Vi har lång erfarenhet av att slå kalkputs på väggar och kan bedöma om förutsättningarna är rätt för att få en hållbar kalkputs.

Vi bränner vår egen kalk. Vi har lång erfarenhet av att slå kalkputs på väggar och kan bedöma om förutsättningarna är rätt för att få en hållbar kalkputs.

I Visby Innerstad gäller den utökade bygglovsplikten så snart du ska underhålla eller ändra utsidan på ditt hus. Vi är specialister på byggnadsvård och har kunskap om regelverket.

I Visby Innerstad gäller den utökade bygglovsplikten så snart du ska underhålla eller ändra utsidan på ditt hus. Vi är specialister på byggnadsvård och har kunskap om regelverket.

Vi värderar hantverksskicklighet och långvariga relationer med kunder. Även om gamla hus är vår specialitet, utför vi också både ny- och ombyggnation.

Vi värderar hantverksskicklighet och långvariga relationer med kunder. Även om gamla hus är vår specialitet, utför vi också både ny- och ombyggnation.

Gamla hus kräver varsamma händer vid renovering. Vi på Byggnadshyttan är genuint intresserade av byggnadsvård och förstår oss på gamla konstruktioner.

Gamla hus kräver varsamma händer vid renovering. Vi på Byggnadshyttan är genuint intresserade av byggnadsvård och förstår oss på gamla konstruktioner.