Specialister på byggnadsvård

Specialister på byggnadsvård

Byggnadshyttan Kalk & Bygg AB är specialiserade på byggnadsvård och arbeten i miljöer med höga kulturhistoriska värden. Vi har under lång tid utfört restaurering av kyrkor och kulturhistoriskt värdefulla byggnader på Gotland samt även på fastlandet där vår kompetens kring kalkputs har efterfrågats.

Vi utför:

  • Ny- och ombyggnation av småhus
  • Renovering av äldre byggnader där känsla och kunskap för material och utförande krävs.
  • Omläggning av tak, tegeltak, faltak, spåntak.
  • Alla förekommande putsarbeten. Vi är specialiserade på kalkputs där vi använder vår egen traditionellt framställda kalk.
  • I vår glasverkstad tillverkar och renoverar vi fönster, vi är specialister på blyinfattade fönster.
Rad med tecknade verktyg