Byggnadshyttan tillverkar sin egen kalk enligt urgamla metoder

Den gotländska kalken har en hög bindkraft och en speciell vithet. Stenen till Byggnadshyttans kalk bryts och bränns vid Rings i Hejnum på Gotland. Kalkstenen är ca 200 miljoner år gammal och bildades under Silurtiden.

Den sten vi bränner innehåller över 98 procent kalciumkarbonat (kalksten) och är mycket ren. För att vara helt säker på stenens renhet, sorteras all sten för hand och granskas innan den läggs in i ugnen. Ugnen fylls sedan med kalksten efter ett system som skapats från många års erfarenhet. Det bygger på att man staplar större stenar nedtill och mindre upptill.

I ugnens öppning görs sedan upp en eld som får brinna med så stor intensitet som möjligt under ca tre dygn. Schaktugnen eldas med ved, dels för att det är ett inhemskt bränsle som finns på plats och dels för att andra bränslen kan innehålla föroreningar som kan påverka kvaliteten. Vid mätningar har temperaturer på över 1500 grader uppmätts, men för att kolsyran skall avgå från kalkstenen krävs en temperatur på lägst 700 grader. Den ideala temperaturen är dock ca 900 grader.

Den brända stenen, som också kallas packsten eller bränd kalk, har den kemiska beteckningen kalciumoxid. Denna produkt absorberar allt vatten som finns i närheten och måste alltså behandlas med försiktighet‚ att ta i en packsten med fuktiga händer kan resultera i frät- och brännskador.

Kalken kan släckas på olika sätt, beroende på vilken produkt man vill ta fram.

Läs mer om de olika produkterna nedan.

Jordsläckt kalk

Jordsläckt kalk

Våtsläckt kalk

Våtsläckt kalk

Hydraulisk kalk

Rad med tecknade verktyg