Bygga om, bygga till, bygga nytt i Visby innerstad

Bygga om, bygga till, bygga nytt i Visby innerstad

Fina gamla byggnader kräver särskilt kunniga hantverkare. I Visby innerstad gäller utökad bygglovsplikt vilket innebär att du behöver bygglov så snart du ska underhålla eller ändra utsidan på ditt hus.

Byggnadshyttan är specialister på byggnadsvård och väl införstådda med de särskilda regler som gäller i innerstaden. Vi har goda kontakter med antikvarier och samarbetar med arkitekt Lars Christoffersson. Vi har också ett väletablerat samarbete med andra entreprenörer inom el, vvs och plåt.

Hör av dig till oss så kan vi ta en titt på ditt hus och göra en kostnadsberäkning! Vi kan även hjälpa till med att ta fram bygghandlingar som underlag för bygglov.

Rad med tecknade verktyg