Norrlanda kyrka

Norrlanda kyrka

På uppdrag av Samfälligheten Gotlands kyrkor har vi utfört byte av faltak på Långhus samt tjärstrukit detta.