När kyrka

Fasadputsen på tornet till När kyrka har reparerats grundligt. Putsen avfärgades i svagt röd nyans eftersom den tidigare haft en kalkputs med iblandning av tegelkross, vilken efter att den vita kalkfärgen fallit av antagit en sådan kulör.