Muramaris

Natten till den 18 januari 2013 brann Villa Muramaris i Väskinde strax norr om Visby ner till grunden. Branden startade med största sannolikhet i samband med ett inbrott i byggnaden. De fem gärningsmännen saknade troligen kunskap om vilken kulturskatt de besökte under sin nattliga räd. Ingen blev dömd för branden som rubricerades som mordbrand.

Villa Muramaris uppfördes under åren 1915–1917 av makarna Johnny ­Roosval och Ellen Roosval von Hallwyl efter byggnadsritningar av arkitekt Arre Essén. Paret hade i flera år hyrt sommarboende på Gotland och köpte 1915 ett markområde om 22 hektar där de lät uppföra Muramaris. Hur byggnaden skulle utformas kom de själva fram till men byggnadsritningarna upprättades alltså av Arre Essén.

Byggnadshyttan engagerades för att återställa stomme och tak.