Lokrume kyrka

Lokrume kyrka restaurerades 2012–2013 interiört och exteriört.

Tornet putsades om med kalkbruk och kalkavfärgades, panelen på tornhuven reparerades och ena halvan av långhusets faltak byttes ut. I kyrkorummet gjordes väggar och valv rena och inredningen sågs över av konservatorer.

Även sakristians näst intill heltäckande målningsskrud av akantusrankor med insprängda bibelspråk från början av 1700-talet konserverades.

Under läktaren avskildes utrymmen för förråd och ett ”kyrktorg” genom installation av ett par gallerväggar av trä.