Lojsta kyrka

Fasadputsen på tornet i Lojsta kyrka reparerades grundligt under 2014.