Lilla Vikers i Lärbro

2012 gjordes en fasadrenovering på ett bostadshus vid Lilla Vikers i Lärbro.