Hablingbo Prästgårdslada och stall

Hablingbo Prästgårdslada och stall

Omläggning av tegeltak och byte av falor på prästgårdslada samt renovering av putsskador. Nytt spåntak har lagts på stallet samt mindre putslagningar och avfärgning har utförts.