Gotlands milstenar

Ett stort antal milstenar längs det statliga vägnätet på Gotland har åtgärdats av Byggnadshyttans konservatorer och bygghantverkare.