Etelhem kyrka

2013 har hyttan restaurerat Etelhem kyrka utvändigt genom en reparation av faltaken på långhus och kor, samt puts- och avfärgningsarbeten på fasaderna. De senare gavs en svagt grå kulör liknande den som kyrkan haft sedan en restaurering på 1960-talet.