Hydraulisk Packsten

Packsten är en gammal, vedertagen benämning på stora stycken bränd kalk. Packsten tillverkas traditionellt genom bränning av kalksten, som är ca 200 miljoner år gammal från Silur epoken. Kalkstenen bränns på gammalt sätt med ved vid cirka 1.000 °C under ungefär tre dygn.

Packstenen kan användas för egen tillredning av kalkbruk. Som sådan marknadsförs den för tillverkning av stukakalk avsedd framförallt för underhåll och restaurering av äldre traditionellt uppförda byggnader. Stukasläckt kalk fås när packstenen släcks tillsammans med murarsand.

  • Egenskaper: Bränd kalk, kalciumoxid CaO.
  • Förvaring: Tillslutna kärl i torr miljö, produkten är extremt hygroskopisk och luftsläcker lätt under avgivande av värme.
  • Förpackning: I tätslutande fat om ca 120 kg.
  • Pris: 53,75 kr/kg inkl. moms, vid order över 1.000 kg erhålls 1 kr rabatt/kg. Frakt tillkommer.

Rad med tecknade verktyg