Stiftelsen Byggnadshyttan på Gotland

Stiftelsen Byggnadshyttan på Gotland bildades 1986. Grundarna är Riksantikvarieämbetet, Samfälligheten Gotlands kyrkor, Föreningen Gotlands fornvänner och Region Gotland vilka också representeras i Stiftelsen Byggnadshyttan på Gotlands styrelse.

Avsikten med att bilda Hyttan var att utveckla ett företag med uppdraget att vårda och underhålla kulturhistoriskt värdefulla byggnader på Gotland, främst våra 92 medeltida kyrkor.

I Stiftelsen Byggnadshyttans uppdrag ingår även att utbilda hantverkare, tillverka byggnadsmaterial samt utveckla metoder och sammanställa och sprida kunskaper och erfarenheter vid restaurerings- och underhållsarbete.