Jordsläckt kalk

Jordsläckt kalk

Jordsläckt gotlandskalk tillverkas traditionellt av bränd kalk, som producerats genom vedeldning  i cirka 1.000 °C. Därefter släcks den av markfukten, nedgrävd i gammaldags kalkgravar under minst tre år. Den jordsläckta kalken piskas före användning. Genom traditionell tillverkning kan kalkens egenskaper variera något mellan olika bränningar och släckningar, därav kan den innehålla en varierande mängd fina kalkklumpar.

Den jordsläckta gotlandskalken används i första hand för gammaldags traditionellt kalkbruk med inblandning av murarsand. Jordsläckt kalk kan också användas för kalkfärg genom spädning med vatten. Framförallt används den vid underhåll och restaurering av äldre traditionellt uppförda byggnader.

 • Bindemedel: Jordsläckt kalk, kalciumhydroxid Ca(OH)2.
 • Pigment: Jordsläckt kalk, kalciumhydroxid Ca(OH)2.
 • För puts: Utgå från sandens volym vid beräkning av putstjocklek och därmed total volym bruk.  För kalkfärg: Utgå från ca 0,5 kg/m2.
 • Förvaring: Kalk i spann förvaras frostfritt.
 • Förpackning: 25 kg burk = 20 liter kalkpasta EUR-pall 22 burkar = 550 kg
 • Pris: 35 kr/kg inkl. moms, vid order över 1.000 kg erhålls 1 kr rabatt/kg. Frakt tillkommer.

Rad med tecknade verktyg

Våtsläckt kalk

Våtsläckt kalk

Våtsläckt gotlandskalk tillverkas traditionellt av bränd kalk, som producerats genom vedeldning i cirka 1.000 °C. Därefter släcks den brända kalken med ett överskott av vatten och lagras i kalkgravar under minst ett år. Då tillverkning är traditionell enligt gamla metoder kan kalkens egenskaper variera något.

Våtsläckt gotlandskalk kan användas till kalkbruk genom blandning med sand och till kalkfärg genom utspädning med vatten. Framförallt används den vid underhåll och restaurering av äldre traditionellt uppförda byggnader.

 • Bindemedel: Våtsläckt kalk, kalciumhydroxid Ca(OH)2.
 • Pigment: Våtsläckt kalk, kalciumhydroxid Ca(OH)2.
 • För puts: Utgå från sandens volym vid beräkning av putstjocklek och därmed total volymbruk. För kalkfärg: Utgå från ca 0,5 kg/m2.
 • Förvaring: Kalk i spann. Förvaras frostfritt.
 • Förpackning: 25 kg burk = 20 liter kalkpasta EUR-pall 22 burkar = 550 kg.
 • Pris: 31 kr/kg inkl. moms, vid order över 1.000 kg erhålls 1 kr rabatt/kg. Frakt tillkommer.

Rad med tecknade verktyg

Torrsläckt Ölandskalk

Pris: 55 kr/kg inkl. moms, vid order över 1.000 kg erhålls 1 kr rabatt/kg. Frakt tillkommer.

Rad med tecknade verktyg

Hydraulisk Packsten

Packsten är en gammal, vedertagen benämning på stora stycken bränd kalk. Packsten tillverkas traditionellt genom bränning av kalksten, som är ca 200 miljoner år gammal från Silur epoken. Kalkstenen bränns på gammalt sätt med ved vid cirka 1.000 °C under ungefär tre dygn.

Packstenen kan användas för egen tillredning av kalkbruk. Som sådan marknadsförs den för tillverkning av stukakalk avsedd framförallt för underhåll och restaurering av äldre traditionellt uppförda byggnader. Stukasläckt kalk fås när packstenen släcks tillsammans med murarsand.

 • Egenskaper: Bränd kalk, kalciumoxid CaO.
 • Förvaring: Tillslutna kärl i torr miljö, produkten är extremt hygroskopisk och luftsläcker lätt under avgivande av värme.
 • Förpackning: I tätslutande fat om ca 120 kg.
 • Pris: 40 kr/kg inkl. moms, vid order över 1.000 kg erhålls 1 kr rabatt/kg. Frakt tillkommer.

Rad med tecknade verktyg