Reportage om Byggnadshyttans kalkbränning av Åsa Stenström

Småskalig produktion av Gotlandskalk

När jag kör till Byggnadshyttans kalkugn vid Rings i Hejnum är det höst och Daniel Sjöberg, Roger Johansson och Levi Bengtsson håller på med att packa kalkugnen. De har redan färdigställt de nedre lagren där de lagt stenen i tårtbitar så att elden sen leds längs en y-formad gång för att hetta upp stenen från flera håll. De ställer också dit så kallade dragstockar mitt i stenen. När de har brunnit upp fungerar tomrummen som skorstenar.

Nu vill de ha en stor stenhäll på plats i öppningen och då använder de en lastmaskin, det är viktigt att spara på kroppen.

– För dem som höll på att bränna kalk förr i tiden var det ett slitjobb, förklarar Daniel. Det var tungt, skitigt och de fick frätskador. Idag använder vi skyddsutrustning och lastare.