Produkter

Hydraulisk Packsten

„Packsten“ är en gammal, vedertagen benämning på stora stycken bränd kalk. Packsten tillverkas traditionellt genom bränning av kalksten, som är ca 200 miljoner år gammal från Silur epoken. Kalkstenen bränns på gammalt sätt med ved vid cirka 1000 °C under ungefär tre dygn. 

Användningsområde

Packstenen kan användas för egen tillredning av kalkbruk. Som sådan marknadsförs den för tillverkning av stukakalk avsedd framförallt för underhåll och restaurering av äldre traditionellt uppförda byggnader. Stukasläckt kalk fås när packstenen släcks tillsammans med murarsand.

Teknisk information

Egenskaper: Bränd kalk, kalciumoxid CaO.

Förvaring: Tillslutna kärl i torr miljö, produkten är extremt hygroskopisk och luftsläcker lätt under avgivande av värme.

Förpackning: I tätslutande fat om ca 120 kg.

Pris: 40 kr/kg inkl. moms, vid order över 1 000 kg erhålls 1 kr rabatt/kg. Frakt tillkommer.

 

Torrsläckt Ölandskalk

Pris: 55 kr/kg inkl. moms, vid order över 1 000 kg erhålls 1 kr rabatt/kg. Frakt tillkommer.

 

Våtsläckt kalk 

Våtsläckt gotlandskalk tillverkas traditionellt av bränd kalk, som producerats genom vedeldning i cirka 1000 °C.

Därefter släcks den brända kalken med ett överskott av vatten och lagras i kalkgravar under minst ett år. Då tillverkning är traditionell enligt gamla metoder kan kalkens egenskaper variera något.

Användningsområde

Våtsläckt gotlandskalk kan användas till kalkbruk genom blandning med sand och till kalkfärg genom utspädning med vatten Framförallt används den vid underhåll och restaurering av äldre traditionellt uppförda byggnader. 

Teknisk information

Bindemedel: Våtsläckt kalk, kalciumhydroxid Ca(OH)2.

Pigment: Våtsläckt kalk, kalciumhydroxid Ca(OH)2.

För puts: Utgå från sandens volym vid beräkning av putstjocklek och därmed total volymbruk. För kalkfärg: Utgå från ca 0,5 kg/m2.

Förvaring: Kalk i spann. Förvaras frostfritt.

Förpackning: 25 kg burk = 20 liter kalkpasta EUR-pall 22 burkar = 550 kg.

Pris: 31 kr/kg inkl. moms, vid order över 1 000 kg erhålls 1 kr rabatt/kg. Frakt tillkommer.

 

Jordsläckt kalk

Jordsläckt gotlandskalk tillverkas traditionellt av bränd kalk, som producerats genom vedeldning  i cirka 1000 °C. Därefter släcks den av markfukten, nedgrävd i gammaldags kalkgravar under minst tre år. . Den jordsläckta kalken piskas före användning.. Genom traditionell tillverkning kan kalkens egenskaper variera något mellan olika bränningar och släckningar, därav kan den innehålla en varierande mängd fina kalkklumpar.

Användningsområde

Den jordsläckta gotlandskalken används i första hand för gammaldags traditionellt kalkbruk med inblandning av murarsand. Jordsläckt kalk kan också användas för kalkfärg genom spädning med vatten Framförallt används den vid underhåll och restaurering av äldre traditionellt uppförda byggnader.

Teknisk information

Bindemedel: Jordsläckt kalk, kalciumhydroxid Ca(OH)2.

Pigment: Jordsläckt kalk, kalciumhydroxid Ca(OH)2.

För puts: Utgå från sandens volym vid beräkning av putstjocklek och därmed total volym bruk.  För kalkfärg: Utgå från ca 0,5 kg/m2.

Förvaring: Kalk i spann förvaras frostfritt.

Förpackning: 25 kg burk = 20 liter kalkpasta EUR-pall 22 burkar = 550 kg

Pris: 35 kr/kg inkl. moms, vid order över 1 000 kg erhålls 1 kr rabatt/kg. Frakt tillkommer.