Byggnadshyttan Kalk & Bygg

Byggnadshyttan Kalk & Bygg, ett nytt koncept.

Byggnadshyttan på Gotland AB finns inte mer i sin ursprungliga form. Ett företag där hantverk och kulturmiljövård präglat varje arbetsdag och där de anställda bedrivit sitt arbete med kunnighet och stolthet. Den samlade kunskapen i företaget har varit dess största tillgång, bredden och kompetensen hos de anställda hantverkarna och konservatorerna var unik även sett i ett nationellt perspektiv. Det hade varit en stor förlust för Gotland och för kulturmiljövården i Sverige om verksamheten inte kunnat drivas vidare.

Utifrån detta beslöt en grupp tidigare anställda hos Byggnadshyttan på Gotland AB att starta ett nytt företag, Byggnadshyttan Kalk & Bygg AB, som kunde vidmakthålla kunskapsbasen och kompetensen som en garant för fortsatt bevarande av vårt unika kulturarv på Gotland.

En av de viktigaste delarna är kunskapsbevarandet och hanteringen av den Gotländska kalken. Tillverkning och användande av kalkbruk samt kunskapsspridande kring kalkbruk är en bärande punkt i den unika byggnadsverksamhet som bedrivits och vi nu vill driva in i framtiden.