BYGG  
Restaurering av kulturhistoriska byggnader.
Nybyggnationer i gammal tradition.
Specialsnickerier.
Blyinfattade fönster.
m.m.
Läs mer   
Kontakt

 

 

KALK
Försäljning av egentillverkad kalk.
Läs mer   
Produkter 
Kontakt

Tel: 0498-27 10 27
E-post: info@byggnadshyttan.se